Potwierdzenie rezerwacji lub tzw.voucher jest dokumentem, który jest dos?ownie potwierdzeniem rezerwacji i na podstawie tego dokumentu mo?ecie Pa?stwo zamieszka? w zarezerwowanym apartamencie. Na potwierdzeniu rezerwacji/voucherze obowi?zkowo musz? by? poprawnie wpisane: Pa?stwa imi? i nazwisko; kwoty zap?acone i do zap?aty; adres domu (apartamentu) zarezerwowanego; imi? i nazwisko, numer telefonu w?a?ciciela tego domu.


Potwierdzenie to wystawiane jest po dokonaniu wp?aty zaliczki i jej zaksi?gowaniu na koncie. Je?eli po wp?acie zaliczki nie otrzymali?cie Pa?stwo tego dokumentu - prosz? si? upomnie?! Po otrzymaniu dokumentu - dane nale?y dok?adnie sprawdzi? (szczególnie sprawy finansowe i terminy).
Wybieranie si? na wypoczynek bez tak istotnego dokumentu - stanowi? mo?e problem. To minimum danych z Pa?stwa strony pozwala na identyfikacj? i unikni?cie problemów pobytowych. Bez okazania tego dokumentu w?a?ciciele nie maj? obowi?zku Was przyj??. Bardzo wi?c prosimy o pami?tanie o tej istotnej sprawie.

Joomla SEF URLs by Artio
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd