Nale?y prawid?owo zaplanowa? czas trwania podró?y, aby przyjecha? w odpowiednim czasie do jej celu. Z Waszawy do Splitu jest 1500 km. Przed g?ównym sezonem i po sezonie podró? trwa ?rednio 16 godzin. W miesi?cach sezonowych: lipiec i sierpie?, w dniu wymiany turnusów, czyli w sobot?, ten sam odcinek mo?emy pokonywa? kilka godzin d?u?ej. W wiekszo?ci domów zakwaterowanie jest po godz. 12:00 lub 14:00.

 

Idealny czas wyjazdu z Warszawy by?by dzie? wcze?niej oko?o godz.16:00. W ten sposób na pewno przyjedziecie ok.14:00 lub niewiele pó?niej. Przyjazd wcze?niej, ni? jest umówione z w?a?cicielami, oznacza czekanie na pla?y na zwolnienie i posprz?tanie apartamentu. Szczególnie nale?y unika? sytuacji typu: dzie? dobry, mamy rezerwacj? od jutra, ale przyjechali?my dzisiaj..., gdy? apartament jest zaj?ty. Je?eli przewidujecie przyjazd z opó?nieniem nale?y powiadomi? o tym fakcie telefonicznie w?a?cicieli apartamentu. Prosz? pami?ta?, ?e nie wszyscy w?a?ciciele mieszkaj? na miejscu i nie maj? mo?liwo?ci oczekiwa? na go?ci przez ca?? noc.

Dobra rada: Dobrze zaplanowa? podró?!

Joomla SEF URLs by Artio
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd